Vicente: Hau Nia Bin Iha Uma Sunu Lilin, Hanoin Hau Mate Tiha Ona

[dropcap]V[/dropcap]icente ho joven sira seluk hamutuk 20 resin sae taxi no sena malu iha laran, hodi…

Julino Ximenes da Silva: Hau Tauk, Karik Sira Atu Lori Ami Ba Oho

[dropcap]K[/dropcap]ilat tarutu nafatin, lahatene kartus kona hau ka lae. Hau nia isin nakonu ho ran. Hau…

12 Novembru 1991, ‘Komando’ Fraga Konsege Halai Ses Hosi Mate

“Hau halai sai, tun ba Kintal Ki’ik. Hau mos la hatene katak hau kanek, hau halai…

Jose ‘Bee Moris’: Involve Asaun 12 Novembru, Hau Sai Brani Liutan

“Jangan bergerak, kepala angkat ke atas, kalau bergerak sedikit mati. Botas sama ami nia isin, kilat…

Bylah: Partisipa Asaun 12 Novembru Ho Inisiativa Rasik

“Hau la halai tama ba simeteriu laran, hau iha rate nia oin deit, no halai duni…

Amali: Maske Iha Mate Laran, Konsege Salva Joven Seluk Nia Vida

“Kamu sekarang ini berdoa saja, lubang untuk kalian sudah lengkap! Jadi, sampai disana tembak mati tinggal…

Pedro Rodrigues “Apeu”: Hau La Lori Biru, Destinu Mak Seidauk Too

“Hau halai tama deit ba Pai Nosso laran ne’e ona, atu halo saida? Subar iha ne’eba…

Alcino Pelari: Defisiente Nebe Eskapa Hosi Masakre Santa Cruz

[dropcap]W[/dropcap]ainhira lao halimar haleu Dili laran, sempre hasoru ema ida nebe’e, halai loron-loron, iha dader, meudia…

Alex Samurai: Labarik Tinan 12, Brani Tebes no Hakarak Ukun Rasik An

[dropcap]S[/dropcap]arjentu ne’e hasai tudik, atu sona hau, maibe la konsege sona, kopral ne’e tuku hau nia…

Amanu Koku: Hau, Ama Nia Oan, Maibe Nasaun Ne’e Mos Presiza Hau

[dropcap]”K[/dropcap]uandu ami hakilar Viva Timor-Leste primeira vez iha Igreja Motael nia oin, ami nia isin fulun…