Tuesday , May 21 2019
Home / Sosial & Politika

Sosial & Politika

Governu Japaun Inagura Renovasaun Eskola Hospitalidade no Turismo, Minami: TL Presija Rekursu Umanu Kualifikadu Iha Area Turismo

“Atu bele atrai turista internasional, Timor-Leste presija investe maka’as liu iha setor infrastrutura, atu bele kompete ho destinasaun turismu rai seluk nian. Alemde ne’e, Timor-Leste presija iha rekursu umanu kualifikadu iha área turismu”. Minami Embaixada Japaun iha Timor-Leste selebra serimonia …

Read More »