Saturday , May 26 2018

Recent Posts

FFDTL no PNTL Sei Garante Seguransa iha EA

“Tan deit halo jestaun ida ne’ebe dehan aperta sintu, para atu bele kobre eleisaun antesipada ida ne’e, hodi garante seguransa ba eleisaun antesipada. Konserteza ami sei halo jestaun hotu para alende forsa balun ne’ebe fizikamente tenke kontribui”. Somotxo Ministru Defeza …

Read More »