Wednesday , June 19 2019

Recent Posts

PLP Mantein Opozisaun, Sedauk Tempo Hodi Koalia Koligasaun

Opozisaun edukativu katak nasaun no estadu iha interese komum, ne’ebe mak kabe ba povu tomak nian interese, laos halo opozisaun ida kombativa katak diskorda ho buat hotu.  Prezidente Republika, Francisco Guterres ‘Lu Olo’ konvoka enkontru ho partidu ne’ebe hetan asentu …

Read More »